ქართლის ცხოვრება ტ-1

ლეონტი მროველი

ჯუანშერი

ლეონტი მროველი “წამება წმიდისა და დიდებულისა მოწამისა არჩილისი”

მატიანე ქართლისა

დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი “ცხოვრება მეფეთ-მეფის დავითისი”